Project number: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000023916

Teaching History for Disabled Students through Digitalized Gamification Tools

Rezumatul proiectului

ehnologiile informației și comunicării oferă tinerilor și în special tinerilor cu dizabilități și profesorilor acestora instrumente și resurse care pot transforma cursul de istorie. Aceste tehnologii le permit să conducă o lectură transversală, plurală a istoriei, oferindu-le acces, pe picior de egalitate cu istoricii, la surse documentare originale, interpretări transculturale, date conflictuale și perspective multiple. Ajutați de profesorii lor, tinerii cu dizabilităţi învaţă astfel să constate gradul de validitate şi fiabilitate a surselor documentare consultate.

Perioada de derulare a activităților proiectului și numărul mobilităților 2021-2023,  / 6 mobilitati

Beneficiarii proiectului:

  • ​​Profesori din școlile de masă și din școlile speciale ;
  • Profesori psihopedagogi  (educatori speciali) ai copiilor cu deficiențe de vedere;
  • Familie – aparținători
  • Fundații /Asociații
  • alte persoane interesate

Obiectivele proiectului

01.

Sprijinirea dezvoltării capacităților profesorilor de istorie din învățământul primar și gimnazial, din învățământul de masa și cel special.

02.

Sprijinirea profesorilor și îmbunătățirea competențelor lor cheie prin utilizarea jocurilor (gamificarii) la orele de istorie;

03.

Crearea de software și instrumente de gamification legate de subiecte de istorie;

04.

Digitalizarea instrumentelor de gamification prin crearea unei platforme de jocuri și a unei aplicații mobile;

05.

Sprijinirea profesorilor în utilizarea și partajarea metodelor eficiente de învățare și recunoaștere a istoriei pentru elevii cu mai puține oportunități si cu cerinte educationale special (probleme vizuale, probleme de auz, probleme intelectuale și dislexie), abordând oportunitățile și implicațiile digitalizării;

06.

 Încurajarea incluziunii elevilor cu mai puține oportunități;

07.

Promovarea egalității în învățarea istoriei pentru elevii cu mai puține oportunități;i.

08.

Promovarea dialogului intercultural și consolidarea cunoștințelor și acceptării diversității în societate;

09.

Recunoașterea și validarea muncii profesorilor de istorie în educația non-formală și informală la nivel european, național, regional și local;

10.

Promovarea diversității, a dialogului intercultural și interreligios, precum și a valorilor comune ale libertății, toleranței și respectării dreptului uman și social.

Rezultatele proiectului

Material suport – Dezvoltarea unei platforme accesibile de digitalizare / gamificare

Crearea unei aplicații mobile sub forma unui test axat pe importante fapte istorice și culturale

Rapoarte Mobilitati

TECH-GAME – Raport privind mobilitatea din Italia

 În perioada  18 - 20 septembrie 2023 s-a organizat la  Cefalú /  Italia, ultima mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ KA2 cu titlul „Teaching History for Disabled Students through Digitalised Gamification Tools – “Tech-Game”, Nr- 2021-1-PL01-KA220-SCH-000023916....

Tech Game – Raport privind mobilitatea din Olanda

Participanții la proiect au fost întâmpinați de coordonatorul proiectului și au primit informații despre mobilitate și activitățile de formare.  Membrii echipelor  (din Polonia, Olanda, România, Macedonia, Italia  și Turcia) au avut oportunitatea de a se cunoaște în...

TECH-GAME – Raport privind mobilitatea din Macedonia

Participanții la proiect au fost întâmpinați de coordonatorul proiectului și au primit informații despre mobilitate si activitatile de formare.  Participanții s-au cunoscut in cadrul unor activități energizante și au participat la o sesiune de mobilitate în sediul...